Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 maja 2018
W Maleniskach padły strzałyW Maleniskach na terenie gminy Pawłosiów otwarto 7 maja pierwszą strzelnicę wybudowaną w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w każdym powiecie”. W uroczystości wziął udział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Lokalizacja strzelnicy nie jest przypadkowa, pierwszy plac do ćwiczeń strzeleckich zbudowała w tym miejscu armia Austro-Węgier, a do lat 70. korzystali z niej żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Strzelnica „Anna” jest obiektem, przeznaczonym głównie dla broni precyzyjnej, czyli karabinów snajperskich. Długość toru strzelnicy wynosi 350 metrów, a kulochwyt ma ponad 15 metrów wysokości. Dzięki staraniom poseł na Sejm RP Anny Schmidt-Rodziewicz udało się na naszym terenie zrealizować pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Nie bez powodu więc otwarta dziś strzelnica nosi nazwę „Anna”. W uroczystości otwarcia wzięli udział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, przedstawiciele władz samorządowych, a także żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jarosławiu ppłk Leszek Przeszłowski i członkowie organizacji strzeleckiej „Strzelec”. Przed symbolicznym przecięciem wstęgi, odsłonięto tablicę poświęconą historii strzelnicy.
– To pilotażowy program, dzięki któremu w Polsce w każdym powiecie ma stanąć strzelnica, może nie każda będzie taka duża jak ta, ale każda będzie pozwalała na prowadzenie szkolenia dla szkół, które prowadzą profile klas wojskowych, dla wojsk obrony terytorialnej, wojsk operacyjnych, wszędzie tam, gdzie nie ma obiektów wojskowych. Mam nadzieję, że strzelnica będzie wykorzystywana przy wszystkich szkoleniach – mówił minister Michał Dworczyk.
Zgodnie z założeniem ministerstwa strzelnica ma być ogólnie dostępna głównie do zorganizowanych zajęć z doskonalenia umiejętności strzeleckich dla młodzieży, członków organizacji proobronnych oraz służb mundurowych i wojska.
– Idea budowy i tworzenia wojsk obrony terytorialnej pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu obiekty. Na odradzanie się idei wojskowości i na wychowanie patriotyczne, co jest szczególnie ważne dla nas tu na Podkarpaciu. Mamy dziś zaszczyt i honor otworzyć strzelnicę, która jest pilotażowym projektem MON w naszym powiecie i jest jedną z największych strzelnic na Podkarpaciu. To wielki powód do dumy — mówiła Anny Schmidt-Rodziewicz.
Po części oficjalnej nadszedł czas, aby przetestować obiekt w praktyce. Na stanowiskach strzeleckich jako pierwsi strzały z karabinów snajperskich oddali Anna Schmidt-Rodziewicz i Michał Dworczyk.
Otwarciu strzelnicy towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego oraz wystawa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona kpt. Władysławowi Kobie.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl