Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Adresy i telefony

 

TELEFONY I ADRESY INSTYTUCJI, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ REKONWERSJĄ KADR

  • Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Spraw Socjalnych, Zespół ds. Polityki Rekonwersji
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
tel. 22-684-04-32, CA MON 261-845-599
  • Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 22-682-67-17, CA MON FAX 261-826-674
e-mail: wcaz@wp.pl

 

DANE ADRESOWE

  • Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
  • Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Lublinie

WBE Lublin, 20-709 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5,

  • Ośrodki Aktywizacji Zawodowej:
20-043 Lublin ul. Spadochroniarzy 5     261-183-643
50-984 Wrocław ul. Pretficza 28             261-651-490
30-901 Kraków ul. Montelupich 3          261-134-979
  • Fundacja Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Żołnierzy Zawodowych Rezerwy „FAR”
01-541 Warszawa
ul. Czarnieckiego 51                               22 839-86-99, 22 869-46-09
  • Pełnomocnik do spraw rekonwersji kadr WSzW Rzeszów

35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 4, tel. (17) 715-55-14, CA MON 261-155-514

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl