Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Adresy Szkół Wojskowych

 

AKADEMIE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE


1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
- dla kandydatów. posiadających świadectwo dojrzałości
ul. gen .S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. (22)683-79-38, 683-79-39
www.wat.edu.pl


2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
- dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości
ul. Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel. (58)626-27-35
www.amw.gdynia.pl


3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
- dla kand. posiadających św. dojrzałości oraz dla absolwentów uczelni cywilnych (SO)
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. (71)765-81-51, 765-81-62
www.wso.wroc.pl


4. WSO Sił Powietrznych w Dęblinie
- dla kand. posiadających św. dojrzałości oraz dla absolwentów uczelni cywilnych (SO)
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
tel. (81)883-77-33, 883-71-00
www.wsoso.deblin.pl

5. Szkoła Podoficerska Wojska Lądowych
- dla kand. posiadających św. dojrzałości oraz dla absolwentów uczelni cywilnych (SO)
ul. Wojska Polskiego 86/ 90
61-716 Poznań
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl