Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

 

Podstawy prawne funkcjonowania systemu rekonwersji kadr.

  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o oświadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r., poz. 213 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Dz. U. tj. z 2018 r., poz. 173 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. tj. z 2018 r., poz. 1459)
  • Decyzja nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej. (Dz. Urz. MON z 2007 r., Nr 19, poz. 198)
  • Wytyczne Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych do działalności rekonwersyjnej w resorcie Obrony Narodowej na 2009 r. (Decyzja Nr 126/ DSS z dnia 08 kwietnia 2009 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622)
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl