Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Archiwum NSR

Informuję, że w 1 batalionie czołgów w Żurawicy ul. Wojska Polskiego 22 w dniu 05 listopada 2014 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz, STE: ppor./ por.,
 • technik - optoelektronik, STE: sierż./ st. sierż./ mł. chor.,
 • ratownik medyczny, STE: kpr./ st. kpr./ plut.

Więcej informacji pod nr tel. 16 623 58 82.


Informuję, że w 55 batalionie remontowym w Opolu, ul. Domańskiego 68 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowy Narodowych Sił Rezerwowych dla żołnierzy rezerwy w stopniach:

 • podoficer młodszy,
 • podoficer,
 • por./ kpt.

Więcej informacji pod nr tel. 16 623 58 82.


Informuję, że w 1 batalionie czołgów w Żurawicy ul. Wojska Polskiego 22 w dniu 08 pażdziernika 2014 r. odbędą się kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz, STE: ppor./ por., SW: medycyna ogólna,
 • technik-optoelektronik, STE: sierż./ st. sierż./ mł. chor., SW: eksploatacja uzbrojenia czołgów i bojowych wozów opancerzonych/ eksploatacja przyrządów optycznych i noktowizyjnych,
 • starszy magazynier, STE: kpr./ st. kpr./ plut., SW: eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo-samochodowej,
 • ratownik medyczny, STE: kpr./ st. kpr./ plut.,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • książeczka wojskowa,
 • świadectwa szkolne, dyplomy, prawo jazdy, inne dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie i umiejętności,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • strój i obuwie sportowe.

Zainteresowanych proszę o telefon na nr 16 623-58-82.


Informuję, że w 1 batalionie drogowo-mostowym w Dęblinie występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla podoficerów, podoficerów młodszych oraz oficerów młodszych.

Telefon kontaktowy: 16-623 58 82.


Informuję, że w JW 3718 w Nowym Glinniku występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • szef sekcji personalnej, STE: por./ kpt.,
 • inspektor brzpieczeństwa lotów, STE: por./ kpt., SW: eksploatacja śmigłowców,
 • zastępca szefa zespołu/ dowódcy grupy, STE: por./ kpt., SW: medycyna ogólna/ chirurgia,
 • st. technik klucza/ pomocnik dowódcy, STE: chor./ st. chor./ st. chor. szt., SW: eksploatacja lotniczych urządzeń radioelektronicznych.

Telefon kontaktowy: 16-623 58 82.


Informuję, że w dniu 1 października 2014 r. o godz. 8:00 w 21 batalionie logistycznym w Rzeszowie ul. Langiewicza 4 odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne na wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • w korpusie oficerskim - lekarz - SW: stomatologia ogólna,
 • w korpusie podoficerów młodszych - SW: eksploatacja pojazdów gąsienicowych.

Postępowanie obejmuje egzamin z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane: zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, strój sportowy, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Telefon kontaktowy: 16-623 58 82.


Informuję, że w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie, ul. Lwowska 5 występuje wolne stanowisko służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • dowódca drużyny/ dowódca sekcji, SW: 20B 23, STE: sierż/ st. sierż./ mł. chor.

Telefon kontaktowy: 16 623 58 82.


Uwaga żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe do NSR i odbywający ćwiczenia rotacyjne w okresie od 20.09.2014 r. do 22.09.2014 r.

W dniach 20-22.09.2014 r. na terenie obiektów szkoleniowych 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, odbędą się IV Mistrzostwa Sportowo - Obronne żołnierzy NSR. Zawody organizowane są przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS. Żołnierze, którzy zajmą czołowe miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość przyjęcia do służby zawodowej w 23 Pułku Artylerii z chwilą pozyskania stanowisk służbowych.

Szczegółowe informacje zostały zawarte na stronie internetowej www.62kompaniaspecjalna.pl

Telefon kontaktowy: 16 623 58 82.


Informuję, że w dniu 18 sierpnia 2014 r. o godzinie 8:00 w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej w Jarosławiu, ul. 3 Maja 80 odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne na wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • Szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; SW: medycyna ogólna; STE: por./ kpt.
 • Oficer; SW: rozpoznanie artyleryjskie; STE: ppor./ por.
 • Dowódca plutonu; SW: artyleria lufowa; STE: ppor./ por.
 • Starszy operator; SW: obsługa stacji meteorologicznych; STE: kpr./ st. kpr./ plut.
 • Dowódca wozu dowodzenia; SW: obsługa wojskowej poczty polowej; STE: kpr./ st. kpr./ plut.

Postępowanie obejmie egzamin z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane: zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, strój sportowy, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Telefon kontaktowy: 16 623 58 82.


Informuję ponadto, że w 5 batalionie strzelców podhalańskich w Przemyślu, ul. 1-go listopada pozostają nieobsadzone niżej wymienione stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR:

 • szef służby zdrowia - lekarz, STE: por./ kpt., SW: medycyna ogólna,
 • z-ca drużyny plutonu - dowódca drużyny, STE: sierż./ st. sierż./ mł. chor., SW: dowódcza - zmechanizowana,
 • d-ca drużyny - d-ca sekcji, STE: sierż./ st. sierż./ mł. chor., SW: dowódcza - zmechanizowana.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82.


Informuję, że w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu ul. 3 Maja 80 występuje wolne stanowisko przeznaczone dla żołnierza NSR:

 • szef służby zdrowia - dowódca zabezpieczenia medycznego, STE: kpt., SW: medycyna ogólna.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3233 w Żurawicy, ul. Wojska Polskiego pozostają nieobsadzone niżej wymienione stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR:

 • z-ca d-cy zespołu - lekarz, STE: ppor./ por., SW:medycyna ogólna;
 • d-ca załogi - z-ca d-cy plutonu. STE: pdf., SW: dowódcza - pancerna;
 • d-ca załogi - z-ca d-cy plutonu, STE: pdf., SW: dowódcza - pancerna;
 • ratownik medyczny, STE: pdf. mł., SW: ratownictwo medyczne.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82.


Informuję, że w 5 batalionie strzelców podhalańskich w Przemyślu, ul. 1-go listopada pozostają nieobsadzone niżej wymienione stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR:

 • szef służby zdrowia - lekarz, STE: por./kpt., SW: medycyna ogólna.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3797 w Giżycku, ul. Al. Wojska Polskiego 21 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla szeregowych i starszych szeregowych rezerwy w niżej przedstawionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca czołgu PT - 91,
 • Kierowca czołgu T - 72,
 • Działonowy czołgu T - 72.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82.


Informuję, że w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu, ul. Żarska 52 występują wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych dla żołnierzy rezerwy w stopniu:

 • ppor./ por. w korpusie osobowym logistyki,
 • podoficer w korpusie osobowym: łączności i informatyki, logistyki i grupie osobowej pancerno - zmechanizowanej,
 • podoficer młodszy w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82.


Informuję, że w 12 batalionie dowodzenia w SZCZECINIE oraz 12 Brygadzie Zmechanizowanej w SZCZECINIE występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR w korpusie:

 • oficerów młodszych (podporucznik, porucznik, kapitan),
 • podoficerów (sierżant, st. sierżant, mł. chorąży),
 • podoficerów młodszych (kapral, st. kapral, plutonowy)

Więcej informacji pod nr tel. 16 623-58-82.


Informuję, że w jednostkach wojskowych stacjonujących na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w LUBLINIE występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR w korpusie:

 • oficerów młodszych (podporucznik, porucznik, kapitan),
 • podoficerów (sierżant, st. sierżant, mł. chorąży),
 • podoficerów młodszych (kapral, st. kapral, plutonowy)

Więcej informacji pod nr tel. 16 623-58-82.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3233 w Żurawicy ul. Wojska Polskiego 22 w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje na nieobsadzone stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz, STE: ppor./ por.,
 • dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu, STE: sierż./ st. sierż./ mł. chor., SW: dowódcza - pancerna,
 • ratownik medyczny, STE: kpr./ st. kpr./ plut.,
 • młodszy kucharz, STE: szer./ st. szer.,
 • celowniczy regulujący, STE: szer./ st. szer., SW: obsługa karabinu maszynowego/ regulacja ruchu,
 • młodszy kierowca, STE: szer./ st. szer., SW: kierowca kat. C.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • książeczka wojskowa,
 • świadectwa szkolne, dyplomy, prawo jazdy, inne dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie i umiejętności,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • strój i obuwie sportowe.

Zainteresowanych proszę o telefon na nr 16 623-58-82.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3797 w Giżycku, Al. Wojska Polskiego 21 występują wakaty na uzupełnienie stanowisk do Narodowych Sił Rezerwowych w korusie szeregowych w następujących specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca czołgu PT - 91
 • Kierowca czołgu T - 72
 • Działonowy czołgu T - 72

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4581 w Opolu, ul. Domańskiego 68 o godz. 8:00 w dniu 28.05.2014 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.) na niżej wymienione stanowiska:

 • Podoficer sztabowy
 • Starszy podoficer sztabowy
 • Dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu
 • Technik
 • Kierownik warsztatu

Kandydaci winni posiadać:

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • strój sportowy,
 • obuwie sportowe,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt do dnia 16 maja 2014 r. z Wojskową Komendą Uzupełnień w Jarosławiu, ul. Głęboka 4, tel. 16 623 58 82.


Informuję, że w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie ul. Lwowska 5 występują wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • Szef sekcji - STE: por./ kpt. - SW: ogólna w korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej,
 • Z - ca dowódcy kompanii - dowódca załogi - STE: ppor./ por. - SW: zmechanizowana,
 • Dowódca drużyny - dowódca sekcji - STE: kpr./ st. kpr./ plut. - SW: dowódcza - zmechanizowana.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82 lub 16 - 623 58 04.


Informuję, że w 16 Batalionie Remontu Lotnisk w Jarocinie występują wolne stanowiska w korpusie szeregowych w specjalności wojskowej - obsługa maszyny inżynieryjno-drogowej.

 Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 04.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4395 w Leżnicy Wielkiej występują wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • Szef służby meteorologicznej - por./ kpt.
 • Inspektor bezpieczeństwa lotów - por./ kpt.
 • Dowódca klucza - por./ kpt.
 • Szef grupy zarządzania bezpieczeństwem łączności i informatyki - sierż.,/ st. sierż./ mł. chor.
 • Starszy podoficer sztabowy - sierż.,/ st. sierż./ mł. chor.
 • Technik meteorolog - sierż.,/ st. sierż./ mł. chor.
 • Asystent kontrolera lotniska - chor./ st. chor./ st. chor. szt.
 • Podoficer informacji lotniczej - sierż.,/ st. sierż./ mł. chor.
 • Technik - kpr./ st. kpr./ plut.
 • Dowódca plutonu - chor./ st. chor./ st. chor. szt.
 • Technik klucza - sierż.,/ st. sierż./ mł. chor.
 • Technik śmigłowca - kpr./ st. kpr./ plut.
 • Starszy technik śmigłowca - sierż.,/ st. sierż./ mł. chor.
 • Technik - sierż.,/ st. sierż./ mł. chor.
 • Dowódca sekcji - retownik medyczny - kpr./ st. kpr./ plut.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82 lub 16 - 623 58 04.


Informuję, że w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu, al. Wojska Polskiego 54 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla:

 1. żołnierzy rezerwy w stopniach wojskowych porucznik i podporucznik,
 2. podoficerów i oficerów młodszych,
 3. szeregowych w specjalnościach wojskowych:
 • kierowca kołowego transportera opancerzonego/ mechanik pojazdów samochodowych,
 • obróbka materiałów/ młodszy ślusarz,
 • obróbka materiałów/ młodszy tokarz.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: 16 - 623 58 82 lub 16 - 623 58 04.


Informuję, że w 25 Grupie Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 72 występują wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy rezerwy w ramach NSR:

 • Kapitan - lekarz
 • Kapitan - kierownik apteki
 • Sierżant - pielęgniarka operacyjna
 • Sierżant - technik radiolog
 • Plutonowy - pielęgniarka anestezjologiczna

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu 16 - 6235882.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1523 w Inowrocławiu występują wolne stanowiska służbowe do uzupełnienia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych:

 • major - szef służby zdrowia/ d-ca grupy zabezpieczenia medycznego,
 • podoficer - pomocnik dowódcy plutonu - kierownik nurkowania,
 • podoficer - pomocnik d-cy plutonu/ d-ca drużyny,
 • podoficer młodszy - dowódca drużyny/ starszy nurek,
 • podoficer młodszy - dowódca grupy ewakuacji medycznej/ starszy ratownik medyczny.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt  -  tel. 166235882


Informuję, że w 25 Batalionie Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 72 występują wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych dla podoficerów młodszych i podoficerów.
Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt  -  tel. 166235821


Informuję, że w 25 Grupie Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 72 występują wolne stanowiska  do Narodowych Sił Rezerwowych dla oficerów młodszych i podoficerów.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt  -  tel. 166235821


Informuję, że w 7 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku występują wolne stanowiska  do Narodowych Sił Rezerwowych dla oficerów młodszych   i podoficerów.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt  -  tel. 166235821


Informuję, że w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku występują wolne stanowiska  do Narodowych Sił Rezerwowych  dla oficerów młodszych   i podoficerów.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt  -  tel. 166235821


Informuję, że w 1 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej występują wolne stanowiska  do Narodowych Sił Rezerwowych  dla oficerów młodszych, podoficerów i podoficerów młodszych.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt  -  tel. 166235821


Informuję, że w 4 pułku chemicznym w Brodnicy, ul. Czwartaków 1 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla oficerów młodszych, podoficerów  i podoficerów młodszych. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w 2 pułku inżynieryjnym w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 147 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:
•    szef służby zdrowia-d-ca grupy zabezpieczenia medycznego – STE: major
•    dowódca grupy ewakuacji medycznej-starszy ratownik medyczny – STE: młodszy podoficer
•    pomocnik dowódcy plutonu-kierownik nurkowania – STE: podoficer
•    dowódca drużyny-starszy nurek – STE: młodszy  podoficer
•    pomocnik dowódcy plutonu-dowódca drużyny –STE: podoficer
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w 2 batalionie logistycznym w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla oficerów młodszych   i podoficerów. 
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w 1 batalionie logistycznym w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2 występuje wolne stanowisko służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych :
•    pielęgniarka/pielęgniarstwo operacyjne  – STE: plutonowy
Zainteresowane osoby  proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w Dowództwie Narodowego Elementu Wsparcia w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2 występują  wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych  dla żołnierzy rezerwy w stopniach wojskowych kapitan i młodszy chorąży.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia  w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych  dla żołnierzy rezerwy w stopniach wojskowych: młodszy chorąży, starszy sierżant, sierżant.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w batalionie dowodzenia IWsp w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2 występują wolne stanowiska służbowe  do Narodowych Sił Rezerwowych dla podoficerów starszych, podoficerów i podoficerów młodszych.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w 3 batalionie drogowo-mostowym w Chełmnie, ul. 3 Maja 4   występują wolne stanowiska służbowedo Narodowych Sił Rezerwowych  dla żołnierzy rezerwy w stopniach wojskowych: kapitan, porucznik, młodszy chorąży.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych w następujących specjalnościach wojskowych:

•    Obsługa stacji meteorologicznych w jednostkach artylerii naziemnej – gazooperator
•    Elektromechanik pojazdów mechanicznych – elektryk
•    Obsługa stacji radiolokacyjnych-meteorologicznych jednostek rakietowych i artylerii – młodszy operator
•    Kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym/mechanik pojazdów gąsienicowych
•    Elektromechanik pojazdów mechanicznych
•    Rusznikarz
Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt telefoniczny – 16-6235821


Informuję, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla żołnierzy rezerwy w stopniach wojskowych:

 • plutonowy,
 • sierżant,
 • starszy sierżant.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt telefoniczny- 16- 623 58 82.


Informuję, że w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla żołnierzy rezerwy w stopniach wojskowych:

 • plutonowy,
 • sierżant,
 • starszy sierżant,
 • młodszy chorąży.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt telefoniczny- 16- 623 58 82.


Informuję, że w 55 Batalionie Remontowym w Opolu ul. Domańskiego 68 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla:

 • oficerów młodszych w grupie osobowej ogólnologistycznej,
 • podoficerów i podoficerów młodszych w korpusie osobowym: łączności i informatyki oraz logistyki.

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy proszę o kontakt telefoniczny- 16- 623 58 82.


Informuję, że w dniu 04 lutego 2014 r. o godzinie 09.00 w 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu ul. 29 listopada 1 odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne do Narodowych Sił Rezerwowych dla żołnierzy rezerwy w stopniu szeregowy.

Postępowanie obejmuje egzamin z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane: zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, strój sportowy, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.


Informuję, że wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów młodszych występują w niżej wymienionych Jednostkach Wojskowych:

 • Dowództwo 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu,
 • 11 Bataliom Dowodzenia w Żaganiu,
 • 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu,
 • 11 Batalion Remontowy w Żaganiu,
 • 17 Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Międzyrzeczu,
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku.

Zainteresowane osoby posiadające stopień wojskowy podporucznik, porucznik lub kapitan proszę o kontakt telefoniczny- 16- 623 58 82. 


 Informuję, że wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) występują w niżej wymienionych Jednostkach Wojskowych:

 • 11 Batalion Remontowy w Żaganiu,
 • 17 Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Międzyrzeczu,
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku,
 • 11 Batalion Remontowy w Żaganiu.

Zainteresowane osoby posiadające stopień wojskowy sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży proszę o kontakt telefoniczny- 16- 623 58 82.


Informuję, że wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów młodszych (kapral, st. kapral, plutonowy) występują w niżej wymienionych Jednostkach Wojskowych:

 • 5 Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim,
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze,
 • 17 Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Międzyrzeczu,
 • 11 Batalion Remontowy w Żaganiu,
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku.

Zainteresowane osoby posiadające stopień wojskowy kapral, st. kapral lub plutonowy proszę o kontakt telefoniczny- 16- 623 58 82. 


 Informuję, że wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych występują w następujących Jednostkach Wojskowych:

 • 5 Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim,
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze,
 • 17 Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Międzyrzeczu,
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku.

Zainteresowane osoby posiadające stopień wojskowy szeregowy lub starszy szeregowy proszę o kontakt telefoniczny- 16- 623 58 82. 


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 2286 w Opolu występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych w stopniach wojskowych:

 • kapitan w korpusie osobowym:

- łączności i informatyki,

- logistyki.

 • młodszy chorąży, st. sierżant, sierżant, plutonowy w korpusie osobowym:

- łączności i informatyki,

- logistyki,

- osobowym ogólnym.

Telefon kontaktowy: 16- 623 58 82


Informuję, że w 91 batalionie logistycznym w Komprachcicach występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla żołnierzy rezerwy w stopniach wojskowych:

 • młodszy chorąży w grupie osobowej:

- pancerno- zmechanizowanej,

- łączności i informatyki,

- ogólnologistycznej,

- materiałowej.

 • plutonowy w grupie osobowej ogólnologistycznej;
 • kapral w grupie osobowej:

- pancerno- zmechanizowanej,

- ogólnologistycznej,

- materiałowej.

Telefon kontaktowy: 16- 623 58 82


Informuję, że w 1 pułku saperów w Brzegu występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla:

 • oficerów w korpusie osobowym

- łączności i informatyki,

- inżynierii wojskowej,

- logistyki,

- medycznym,

- finansowym,

- wychowawczym,

- osobowym ogólnym.

 • podoficerów w korpusie osobowym:

- łączności i informatyki,

- inżynierii wojskowej,

- logistyki,

- medycznym,

- osobowym ogólnym.

 • szeregowych na stanowiska:

- kancelista,

- kierowca kat. C/ obsługa urządzeń mechanicznych i rurociągowych MPS,

- saper- operator obsługi urządzeń i pojazdów do rozminowania,

- młodszy operator koparki jednoczerpakowej/ pomocnik kierowcy kat. C,

- kierowca pływającego transportera opancerzonego,

- blacharz samochodowy/ spawacz.

Telefon kontaktowy: 16- 623 58 82


 Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3233 w Żurawicy, ul. Wojska Polskiego 22 występują wakaty na stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • porucznik- zastępca dowódcy zespołu/ lekarz, SW: medycyna ogólna,
 • młodszy chorąży- dowódca załogi/ zastępca dowódcy plutonu, SW: dowódcza- pancerna,
 • kapral- SW: ratownictwo medyczne.

Telefon kontaktowy: 16- 623 58 82


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4009 Kraków (6 batalion dowodzenia) ul. Ułanów 43 odbędą się w 2014 roku kwalifikacje dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

 • 24 lutego 2014 r. godz. 8.30
 • 12 maja 2014 r. godz. 8.30
 • 8 września 2014 r. godz. 8.30
 • 27 października 2014 r. 8.30

Zainteresowanych kandydatów proszę o kontakt z WKU Jarosław ul. Głęboka 4, ponieważ wymagane jest skierowanie na kwalifikacje.

Telefon kontaktowy: 16- 623 58 82


Informuję, że w  Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach, ul. Andersa 47, odbędą się  w 2014 roku kwalifikacje na wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

 • 15 stycznia - godz. 8.00
 • 12 luty - godz. 8.00
 • 12 marca - godz. 8.00
 • 16 kwietnia - godz. 8.00
 • 14 maja - godz. 8.00
 • 11 czerwca - godz. 8.00
 • 17 września - godz. 8.00
 • 15 października - godz. 8.00
 • 12 listpada - godz. 8.00
 • 10 grudnia - godz. 8.00

Telefon kontaktowy: 16-6235882


Informuję, że w dniu 30.10.2013 r. o g. 8.00  w Jednostce Wojskowej Nr 3233 w ŻURAWICA,  ul. Wojska Polskiego 22 odbędą się kwalifikacje na do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • plutonowy – SW: medycyna ogólna
 • młodszy chorązy - SW: dowódcza pancerna
 • starszy kapral - SW: dowódcza pancerna
 • kapral - SW: ratownictwo medyczne

Telefon kontaktowy: 16-6235882


Informuję, że w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 80 występuje wakat  na stanowisko służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:
- kapitan – szef służby zdrowia/dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego,  SW:  medycyna ogólna
Telefon kontaktowy: 16-6235882


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4231 w Komprachcicach występują wolne stanowiska  przeznaczone dla żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w stopniach wojskowych:

 • Kapitan – grupa osobowa kadrowa,
 • Kapitan – grupa osobowa eksploatacji systemów ,
 • Młodszy chorąży –grupa osobowa  pancerno-zmechanizowana,
 •                                   grupa osobowa ogólnologistyczna,
 •                                   grupa osobowa techniczna,
 • Plutonowy – grupa osobowa techniczna,
 • Starszy kapral – grupa osobowa transportu i ruchu wojsk,
 • Kapral – grupa osobowa ogólnologistyczna,
 •                 grupa osobowa materiałowa.

Więcej informacji pod numerem  telefonu  16-6235882


Informuję, że w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, ul. Lwowska5występuje wakat na stanowisko służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • plutonowy – dowódca sekcji/dowódca obsługi urządzenia treningowego, SW: eksploatacja zestawów PPK i urządzeń treningowych;

Informuję, że w 21 Batalionie Logistycznym w Rzeszowie, ul. Langiewicza 4występuje wakat na stanowisko służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • kapitan – szef służby zdrowia – dowódca zespołu medycznego, SW: medycyna ogólna;

Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3533 w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 38 występuje wakat na stanowisko służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • plutonowy – młodszy technik, SW: obsługa urządzeń automatyzacji stanowisk dowodzenia.

Telefon kontaktowy: 16-6235882                                                                                                                                                                                                                                                                                             


Informuję, że w 16 Batalionie Saperów w Nisku ul. Sandomierska 20 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych

korpus osobowy inżynierii wojskowej:

 • kapitan
 • starszy sierżant
 • sierżant


korpus medyczny:

 • porucznik
 • plutonowy


Telefon kontaktowy: 16-6235882


Informuję, że w 1 Batalionie Saperów w Brzegu, ul. Sikorskiego nr 6 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych

korpus osobowy łączności i informatyki:

 • kapitan
 • porucznik
 • st. sierżant
 • sierżant

korpus osobowy inżynierii wojskowej:

 • kapitan
 • st. sierżant

korpus osobowy logistyki:

 • porucznik
 • st. szeregowy – kierowca kat. CE
 • szeregowy – kierowca kat. C

korpus osobowy finansowy:

 • kapitan

korpus osobowy ogólny-grupa osobowa kadrowa:

 • st. sierżant

Kwalifikacje odbędą sięw 1 Batalionie Saperów w Brzegu, ul. Sikorskiego nr 6w dniu 03.10.2013 r. godz.08.00  i w dniu 23.10.2013 r. godz.08.00                                      Kandydatów proszę o kontakt  z  WKU Jarosław telefon 16-6235882


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3928 w Przemyślu występują następujące   wakatyna stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • kapitan – szef służby zdrowia/dowódca zespołu, SW:  medycyna ogólna
 • młodszy chorąży - zastępca plutonu/ d-ca drużyny, SW: dowódcza-zmechanizowana
 • porucznik – zastępca dowódcy zespołu/lekarz, SW:  medycyna ogólna
 • plutonowy – dowódca drużyny/dowódca sekcji, SW: dowódcza-zmechanizowana

Telefon kontaktowy: 16-6235882


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3233 w Żurawicy  występują następujące   wakaty  na stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • porucznik – zastępca dowódcy zespołu/lekarz, SW:  medycyna ogólna
 • młodszy chorąży – dowódca załogi /zastępca dowódcy plutonu, SW: dowódcza-pancerna
 • kapral – SW: ratownictwo medyczne

Telefon kontaktowy: 16-6235882


Informuję, że w Jednostce Wojskowej  nr  2423 w Żaganiu  występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy rezerwy  w ramach Narodowych Sił Rezerwowychw stopniu wojskowym kapitan i młodszy chorąży.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16-6235882


Informuję, że Jednostce Wojskowej Nr 1523 w Inowrocławiu występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  w stopniach wojskowych:Major

 • Porucznik
 • St. Sierżant
 • Plutonowy

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16-6235882


Informuję, że Jednostce Wojskowej Nr 4395 w Leżnicy Wielkiejwystępują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w stopniach wojskowych:

 • Kapitan
 • Porucznik
 • Młodszy chorąży
 • Chorąży
 • Starszy sierżant
 • Plutonowy

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16-6235882


Informuję, że 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 80 występuje wakat dla żołnierza NSR na stanowisku służbowym:

Szef służby zdrowia – dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego,  STE: kpt, specjalność wojskowa – medycyna ogólna
Telefon kontaktowy: 16-6235882


Informuję, że w dniu 03 września  2013 r. w Jednostce Wojskowej Nr 3928w Przemyślu, ul. 29 Listopada 1, o godz. 8.00  odbędą się kwalifikacje wojskowe do Narodowych Sił Rezerwowych na niżej wymienione nieobsadzone stanowiska:

 • szef służby zdrowia-dowódca zespołu – lekarz STE: kpt.
 • zastępca dowódcy zespołu – lekarz STE : por.
 • z-ca d-cy plutonu – dowódca drużyny STE: mł. chor., SW: dowódcza-zmechanizowana
 • dowódca drużyny – dowódca sekcji STE: sierż., SW: dowódcza-zmechanizowana
 • dowódca drużyny – dowódca sekcji STE: plut., SW: dowódcza-zmechanizowana
 • dowódca wozu dowodzenia STE: plut., SW: obsługa wozów dowodzenia
 • dowódca drużyny STE: st. kpr., SW: ogólna w korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej

Telefon kontaktowy: 16-6235882


Informuję, że w w 21 batalionie dowodzenia Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 22 występują wakaty do Narodowych Sił Rezerwowych: st. sierż. (dowódca obsługi/administrator systemu, podoficer specjalista)


Informuję, że w 25 Grupie Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim, pozostającej w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej występują wolne wakaty na stanowiska NSR dla podoficerów i oficerów w korpusie medycznym.

Kwalifikacje dla kandydatów odbywać się będą w każdą środę w 25 Grupie Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 72.
Kandydaci powinni posiadać:

 • aktualne zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej,
 • ubiór sportowy,
 • obuwie sportowe,
 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia,
 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności).

Kontakt telefoniczny do Grupy Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim -  44-7397867  
WKU Jarosław tel. 16-6235882


Informuję, że w Jednostce Wojskowej 4395 w Leźnicy Wielkiej - 1 Dywizjon Lotniczy - występują wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów i oficerów.

telefon kontaktowy 16 6235882


Informuję,że w dniu 01.07.2013 r. w Jednostce Wojskowej 3928 w Przemyślu ul. 29 Listopada 1 o godz. 9.00 odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne
do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych oraz w korpusie podoficerów zawodowych.

telefon kontaktowy 16 6235882


 Informuję,że w dniu 19 czerwca 2013 r. w Jednostce Wojskowej 3233 w Żurawicy ul. Wojska Polskiego 22 o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje wojskowe
do Narodowych Sił Rezerwowych na niżej wymienione nieobsadzone stanowiska:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz STE;por.
 • d-ca załogi z-ca d-cy plutonu STE;mł. chor. SW dowódczo-pancerna
 • dowódca załogi STE; plut.SW dowódczo-pancerna
 • dowódca drużyny -magazynier STE st.kpr.SW gospodarka i eksploatacja w słuzbie żywnościowej,
 • ratownik medyczny STE kpr.
 • młodszy kierowca, STE szer. SW kierowca kat.C

telefon kontaktowy 16 6235882


Informujemy, że istnieje możliwość podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  z Dowódcą 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 80 dla żołnierzy rezerwy w stopniu wojskowym starszy  kapral  rezerwy  i plutonowy  rezerwy w specjalnościach wojskowych:
•    Rozpoznanie artyleryjskie
•    Ratownictwo medyczne


Telefon kontaktowy – 16-6235882


Informuję, że w  JW 4115 w Gliwicach  odbędą sie kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych i NSR w 2013 roku:

STYCZEŃ 2013- ŚRODA-23- godz.8.00
LUTY 2013 -  ŚRODA-13-godz.8.00
MARZEC - 2013-ŚRODA 13-godz.8.00
KWIECIEŃ - 2013- ŚRODA-10 -godz.8.00
MAJ 2013- ŚRODA-15- godz.8.00
CZERWIEC 2013- ŚRODA- 12-godz.8.00
LIPIEC 2013- X-X-X
SIERPIEŃ 2013- Z-X-X
WRZESIEŃ 2013- ŚRODA-11- godz.8.00
PAŹDZIERNIK 2013- ŚRODA- 16- godz.8.00
LISTOPAD 2013- ŚRODA-13- godz.8.00
GRUDZIEŃ 2013- ŚRODA-11- godz.8.00


Informuję, że w JW 4009 w Krakowie przy ul. Ułanów 43 w dniu 28 stycznia 2013 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych Narodowych Sił Rezerwowych. Termin stawiennictwa kandydatów ustalono na godz.8.00 ( w przypadku stawiennictwa kandydata po godz. 8.00 postępowanie kwalifikacyjne nie będzie prowadzone, a kandydat zostanie odesłany do macierzystej WKU). Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy  tylko kandydatów o wyuczonej SW: 34A62 (saper), bądź pokrewnej. 


Informuję,że w JW 4686  w Krakowie będą realizowane kwalifikacje w następujących terminach;
22 stycznia,19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 7 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia.

Informuję że w dniu 14 stycznia 2013 r. o godz. 8.00 w 1 batalionie czołgów w Żurawicy, ul. Wojska Polskiego 22odbędą się kwalifikacje kandydatów do służby NSR na niżej przedstawione stanowiska:

Zastępca dowódcy zespołu - lekarz, STE; por., SWv- medycyna ogólna,
Ratownik medyczny, STE;kpr
Działonowy czołguT-72,STE;st.szer.
Kierowca czołgu T-72, STE;st.szer.
Regulacja ruchu/młodszy regulujący, STE;szer.rez.

Telefon kontaktowy 16 623 58 82


Informuję, że w dniu 8.01.2013r. o godz. 9.00 w JW 3928 w Przemyślu przy 29-Listopada 1 odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych:

 • Piechota zmechanizowana
 • Kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego,
 • Obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego,
 • Działonowy operator.

Telefon Kontaktowy 16-623-58-82


Na podstawie pisma Dowódcy 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu ( JW 1145) przedstawiam zestawienie wolnych stanowisk na które prowadzony jest nabór ochotników na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych:

Lp.

Stopień etatowy

Nazwa stanowiska

Specjalność wojskowa 1

Specjalność wojskowa 2

1

Mjr

Szef służby zdrowia

Organizacja i zarządzanie

Medycyna ogólna

2

Mł. chor.

St. Podoficer sztabowy

Gospodarka i zaopatrywanie

 

3

Por.

oficer

Artyleria lufowa

 

4

St. sierż.

 Podoficer sztabowy

Ogólna - Korpus łączności i informatyki

Administrowanie portalami informacyjnymi

5

St. sierż.

Pomocnik dowódcy plutonu-dowódca drużyny

Ogólna – grupa osobowa pancerno-zmechanizowana

Kierowca kat. C+E

6

Ppor.

Dowódca plutonu

Rozpoznanie artyleryjskie

 

7

Plut.

Dowódca obsługi-starszy operator

Obsługa stacji meteorologicznych

 

8

St. sierż.

Pomocnik dowódcy plutonu-dowódca drużyny

Gospodarka i eksploatacja w służbie MPS

Kierowca kat. C+E

9

Plut.

Kierownik warsztatu-dowódca obsługi

Eksploatacja pojazdów kołowych

 

10

Por.

Szef Sekcji „S”

Ogólna – Grupa osobowa kadrowa

 

11

St. sierż.

Podoficer sztabowy

Ogólna – Grupa osobowa kadrowa

 

12

Por.

Oficer

Rozpoznanie artyleryjskie

 

13

Por.

Oficer

Artyleria lufowa

 

14

St. sierż.

Młodszy podoficer sztabowy

Ogólna -Grupa eksploatacji systemów łączności

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl