Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dołącz do Batalionu Reprezentacyjnego

 

1.    Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
-    prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
-    udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
-    atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

2.    Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych

 

Lp. Wyszczególnienie Szeregowy Starszy szeregowy
Kwota zł
brutto
Kwota zł
netto
Kwota zł
brutto
Kwota zł
netto
1 Miesięczne uposażenie zasadnicze 3 200,00 2 624,00 3 270,00 2 681,00
2 Dodatek służbowy
(z tytułu pełnienia służby
w pododdziałach reprezentacyjnych)
300,00 264,00 300,00 264,00
3 Świadczenia mieszkaniowe 900,00 900,00 900,00 900,00
Razem uposażenie miesięcznie 4 400,00 3 770,00 4 470,00 3 827,00


Inne  należności finansowe:

Lp. Wyszczególnienie Szeregowy Starszy szeregowy
Kwota zł
brutto
Kwota zł
netto
Kwota zł
brutto
Kwota zł
netto
1 Dodatek za długoletnią służbę
(od 3% po 3 latach służby wojskowej
następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
96,00 78,00 98,00 80,00
2 Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku
kalendarzowego w wysokości 1/12
uzyskanego uposażenia w danym
roku za który przysługuje dodatkowe
uposażenie roczne)
3 500,00 2 870,00 3 570,00 2 927,00
3 Gratyfikacja urlopowa na każdego
członka rodziny będącego na
utrzymaniu żołnierza w wysokości
1 120,00 918,00 1 120,00 918,00
4 Równoważnik mundurowy
nieopodatkowany, płatny w m-cu
kwietniu każdego roku
ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00
5 Dodatek za pełnienie nieetatowych
służb
w wysokości 50,00 zł za każdą

służbę
śr. 150,00 śr. 123,00 śr. 150,00 śr. 123,00Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

  • Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;
  • Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;
  • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl