Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu

 

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
 • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • *.doc, *.docx, *.rtf
  • *.xls, *.xlsx
  • *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif
  • *.pdf
  • *.zip

 

 Dostępne formularze pism dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu:

 

 

Dokument w formie elektronicznej można także doręczyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu na następujących informatycznych nośnikach danych:

·          Płyta CD,

·          Płyta DVD,

·          Pamięć USB

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

 

 

 

W przypadku korzystania z innej przeglądarki niż Internet Explorer należy zastosować poniższe ustawienia:

Firefox:

 1. Otworzyć przeglądarkę Firefox.
 2. W polu adresy wpisać: about:config (wyświetli się ostrzeżenie, akceptujemy).
 3. Wyszukać "pdfjs.disabled".
 4. Zmienić wartość logiczną z "false" na "true".
 5. Uruchomić ponownie przeglądarkę.

Chrome:

 1. Otworzyć przeglądarkę Chrome.
 2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
 3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz".
 4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz".
 5. Uruchomić ponownie przeglądarkę (jeśli przeglądarka nie wykrywa dodatków Adobe Reader (mogła być zainstalowana po wcześniejszej instalacji Adobe Reader) należy zainstalować ponownie Adobe Reader.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl