Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje

 

CO TO JEST REKONWERSJA?

 

Pomoc rekonwersja - to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia.

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

1. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej , właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej - , Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie. (COAZ)

3. Kierownicy Ośrodków Aktywizacji Zawodowej (OAZ) w:

 • Bydgoszczy,
 • Gdyni,
 • Krakowie,
 • Lublinie,
 • Olsztynie,
 • Szczecinie,
 • Wrocławiu.

4.    Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.(16)
5.    Dyrektorzy Wojskowych Biur Emerytalnych w:

 • Bydgoszczy,
 • Gdyni,
 • Krakowie,
 • Lublinie,
 • Olsztynie,
 • Szczecinie,
 • Warszawie,
 • Wrocławiu.

Resortowy schemat systemu rekonwersji kadr:


Metody i formy:

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl