Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Żołnierzem zawodowym może zostać pełnoletni obywatel polski, zarówno kobieta, jak i mężczyzna o nieposzlakowanej opinii, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednym z trzech korpusów osobowych: oficerów, podoficerów i szeregowych.

Zawodową służbę wojskową można pełnić jako służbę stałą lub przez czas określony w kontrakcie, tj. jako służbę kontraktową. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) regulują zasady ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych:

 • dla kandydatów spośród osób cywilnych poprzez pełnienie służby kandydackiej;
 • dla żołnierzy rezerwy;
 • dla osób z innych służb mundurowych.

Zasady powoływania, przebiegu służby, a także podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe, uposażenie, publiczna działalność żołnierzy zawodowych oraz zasady zwalniania ze służby wojskowej określone są w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 z późn. zm.).

System motywacyjny dla żołnierzy zawodowych:

 • uposażenie zależne od zajmowanego stanowiska służbowego;
 • możliwość rozwoju służbowego;
 • dodatek za długoletnią służbę wojskową;
 • dodatek specjalny za wykonywanie lotów, wychodzenie na morze, nurkowanie, wykonywanie skoków ze spadochronem, rozminowywanie terenu, pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia, zwalczanie terroryzmu;
 • ekwiwalent finansowy na wynajem mieszkania zróżnicowany ze względu na koszty tego wynajmu w poszczególnych garnizonach;
 • dodatek za posiadane klasy kwalifikacyjne dla podoficerów i szeregowych;
 • dodatek za rozłąkę z rodziną;


Dodatkowo żołnierze odchodzący ze służby będą objęci działaniami rekonwersyjnymi, zapewniającymi uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, uzyskanie pomocy w zatrudnieniu i pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.

 
 
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl