Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje

 


Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się w dniu 24.10.2018 r. o godzinie 08:00.


Informuję, że w dniu 29.10.2018 r. o godzinie 08:00 w 3 kompanii regulacji ruchu odbęda się kwalifikacje do służby zawodowej na poniższe stanowiska służbowe:

 • celowniczy - regulujący,
 • regulujący,
 • dowódca plutonu,
 • kierowca - elektromechanik,
 • regulujący - kierowca,
 • regulujący - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • kierowca - operator.

Dodatkowe informacje: 261 165 204.


W związku z pismem Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobierznej w Jarosławiu informuję, że w wymienionym dywizjonie występują wakaty na poniższe stanowiska służbowe:

 • instruktor,
 • szef sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy radiotelefonista,
 • zwiadowca,
 • radiotelefonista,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • dowódca działonu,
 • dowódca plutonu.

Dodatkowe informacje: 261 165 204.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4198 w Warszawie informuję, że wymieniona jednostka prowadzi nabór na wolne stanowiska w poniższych grupach:

 • sekcja wychowawcza,
 • sztab,
 • grupa wsparcia,
 • grupa działań lotniczych,
 • logistyka,
 • grupa obsługi technicznej,

Kontakt: ppor. Marek Osiak 261 821 397.


Informuję, że w dniu 25.10.2018 r. w JW 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą- bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.


W związku z potrzebą ukompletowania stanowisk w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej informuję, że w dniu 04.10.2018 r. o godzinie 08:00 w 21 daplot odbędą się kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów:

- szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego,

- instruktor,

- technik baterii,

- dowódca plutonu.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 4115 w Gliwicach informuję, że wyżej wymieniona jednostka wojskowa posiada wolne stanowisko w korpusie szeregowych:

- rachmistrz.


Informuję, że w dniu 25.09.2018 r. w 31. batalionie radiotechnicznym odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk:

 • kierownik kancelarii,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • oficer,
 • kancelista materiałów kryptograficznych,
 • inżynier,
 • szef zespołu,
 • technik pododdziału,
 • dowódca radiostacji,
 • starszy operator - kierowca,
 • operator - elektromechanik,
 • młodszy inżynier,
 • samodzielny operator - kierowca,
 • młodszy technik,
 • samodzielny operator,
 • dowódca aparatowni,
 • starszy technik,
 • starszy operator - elektromechanik,
 • starszy operator,
 • technik,
 • kierowca,
 • szef kompanii,
 • dowódca plutonu,

Kontakt: kpt. Tomasz Niemyjski 261 669 969.


Na podstawie pisma Dowódcy 25 batalionu dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim informuję, że w dniu 3 października 2018 r. w wymienionym batalionie zaplanowano kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

1. Korpus podoficerów w korpusie osobowym:

 • Łączności i informatyki,
 • Wojsk Lądowych,
 • Logistyki,
 • Przeciwlotniczy,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • OPBMR.

2. Korpus szeregowych w specjalnościach:

 • Kierowca kat. C,
 • Kierowca kat. C+E,
 • Kierowca - Ratownik medyczny,
 • Saper,
 • Kawaleria Powietrzna.

Tel. kontaktowy: st. chor. Cezary Niżnikowski 261 167 832


Na podstawie pisma Dowódcy 16 batalionu saperów w Nisku informuję, że w dniu 14.09.2018 r. od godziny 08:00 w wymienionym batalionie zaplanowano kwalifikację kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje planowane są w dniu 12 i 19.10.2018 r.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4539 w Białobrzegach informuję, że w dniach 29.08.2018 r., 11.09.2018 r. oraz 25.09.2018 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na poniższe stanowiska:

 • dowódca obsługi,
 • starszy operator,
 • kierowca.

Kontakt: ppor. Ewelina SIKORA 261 887 517


W związku z pismem Komendanta Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZRP informuję, że w wymienionym Centrum występują poniższe wolne stanowiska służbowe:

 • oficer,
 • młodszy oficer,
 • starszy technik - kierowca,
 • starszy technik,
 • kierownik labolatorium.

Kontakt: kpt. Agnieszka MENTEL 261 892 762.


W związku z pismem Dowódcy 12 Dywizjonu Trałowców informuję, że istnieje możliwość powołania chętnych do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek miesiąca o godzinie 10:00.

Wykaz stanowisk:

 • kucharz okrętowy,
 • miner,
 • sygnalista,
 • motorzysta,
 • elektryk.

Kontakt: kpt. mar. Tomasz HIRNY 261 242 120.


Informuję, że w 5 bsp w Przemyślu zaplanowano przeprowadzić kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniu 12.09.2018 r. w korpusie szeregowych.

Stawiennictwo o godzinie 07:00.

Kwalifikacje będą prowadzone na poniższe stanowiska służbowe:

 • celowniczy,
 • strzelec.

 

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2234 w Białobrzegach, przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla żołnierzy rezerwy zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej w strukturach Dywizji:

 • radca prawny,
 • oficer,
 • oficer - analityk,
 • podoficer specjalista,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony,
 • kierownik kancelarii kryptograficznej - kancelista materiałów kryptograficznych,
 • podoficer specjalista.

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów - żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusach:

 • oficerów,
 • podoficerów,
 • korpus szeregowych zawodowych.

Termin planowanych kwalifikacji - 26.09.2018 r. od godziny 08:00

Kontakt: por. Adam Niewiadomski 261 611 525, st. chor. Marcin Kacprzak 261 611 526.


 W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4719 informuję, że kwalifikacje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w 21 batalionie logistycznym przeprowadzone będą w dniu 03 października br.

Kwalifikacje będą prowadzone w korpusie:

 • podoficerów zawodowych,
 • szeregowych zawodowych.

 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie poszukuje kandydatów do objęcia następujących stanowisk w Sekcji Rozpoznawania i Walki Elektronicznej:

 • Młodszy Podoficer Specjalista,
 • Kierownik Stacji,
 • Technik.

Telefon kontaktowy: por. Mateusz Błaszczyk.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy przedstawiam wykaz wakatów występujących w wymienionym batalionie:

 • dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu,
 • technik - optoelektronik,
 • dowódca plutonu - dowódca załogi,
 • dowódca załogi,
 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu,
 • dowódca drużyny ewakuacji medycznej - ratownik medyczny.

W związku z pismem Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu informuję, że w wymienionym dywizjonie występują wakaty na niżej podane stanowiska służbowe:

 • instruktor,
 • dowóca sekcji - starszy radiotelefonista,
 • podoficer sztabowy,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • dowódca plutonu.

W związku z pismem Dowódcy 21 bdow w Rzeszowie przedstawiam wykaz wakatów na stanowiska dla żołnierzy zawodowych w wymienionym batalionie:

 • podoficer sztabowy,
 • dowódca aparatowni,
 • kierowca - elektromechanik,
 • starszy technik,
 • kierowca - regulujący,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz.

Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4198 w Warszawie informuję, iż wymieniona jednostka wojskowa prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe:

Wykaz stanowisk:

 • szef sekcji,
 • starszy inżynier,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • dowódca klucza eksploatacji,
 • technik śmigłowca,
 • starszy technik śmigłowca,
 • młodszy technik śmigłowca,
 • starszy technik klucza,
 • technik samolotu,
 • starszy technik samolotu,
 • dowódca klucza,
 • technik klucza.

W związku z pismem Dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych informuję, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej i wyznaczenia na nieobsadzone stanowiska służbowe elektryków w wymienionym Dywizjonie.

Rekrutacji podlegają stanowiska służbowe:

 • elektryk,
 • młodszy elektryk.

 


W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi w korpusie szeregowych informuję, że w dniu 03.08.2018 r. w 1 batalionie strzelców podhalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowisko kierowca BWP-1.


Na podstawie pisma Komendanta 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych w strukturach 3 RBLog:

 • kierownik działu,
 • kierownik warsztatu,
 • starszy technik,
 • kierownik warsztatu - podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • kierownik grupy,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Informuję, że w każdy czwartek miesiąca JW 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie oficerów rezerwy,
 • w korpusie podoficerów rezerwy,
 • w korpusie szeregowych zawodowych.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu,
 • komendant ochrony,
 • kierowca - elektromechanik,
 • szef zespołu,
 • młodszy oficer,
 • podoficer specjalista,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca plutonu,
 • starszy technik,
 • dowódca drużyny - dowódca obsługi,
 • dowódca drużyny - starszy odbiorca,
 • dowódca drużyny - kierownik warsztatu,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • pielęgniarka,
 • ratownik medyczny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Ne 3718 w Nowym Glinniku informuję, że w wymienionej jednostce występują niżej przedstawione wakujące stanowiska służbowe:

 • szef sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • oficer,
 • starszy lekarz,
 • pilot,
 • inżynier,
 • starszy technik śmigłowca,
 • technik śmigłowca.

W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach informuję, że wymieniona jednostka wojskowa posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator. 

 


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy technik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi radiostacji,
 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu,
 • dowódca sekcji - dowódca grupy ewakuacji medycznej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Informuję, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca - kucharz;
 • operator;
 • kierowca - operator.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Komendanta 33 WOG w Nowej Dębie z uwagi na wakujące stanowiska służbowe w wymienionym Oddziale Gospodarczym przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • podoficer specjalista,
 • oficer,
 • kierownik magazynów,
 • szef służby,
 • szef sekcji,
 • młodszy oficer,
 • lekarz,
 • kierownik.

W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach przedstawiam wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator.

Przedstawiam terminarz prowadzenia kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym w Krakowie:

 • 12 września,
 • 10 października,
 • 07 listopada,
 • 12 grudnia.

Wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • szef zespołu,
 • szef kompanii - dowódca drużyny,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca sekcji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 3411 w Grójcu informuję, iż w 1. Ośrodku Radioelektronicznym występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych. Najbliższy termin kwalifikacji: 16.10.2018 r.

Wykaz stanowisk: