Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu - Kwalifikacje

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje

 


 

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2234 w Białobrzegach, przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla żołnierzy rezerwy zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej w strukturach Dywizji:

 • radca prawny,
 • oficer,
 • oficer - analityk,
 • podoficer specjalista,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony,
 • kierownik kancelarii kryptograficznej - kancelista materiałów kryptograficznych,
 • podoficer specjalista.

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów - żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusach:

 • oficerów,
 • podoficerów,
 • korpus szeregowych zawodowych.

Termin planowanych kwalifikacji - 26.09.2018 r. od godziny 08:00

Kontakt: por. Adam Niewiadomski 261 611 525, st. chor. MArcin Kacprzak 261 611 526.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 4115 w Gliwicach informuję, że wymieniona jednostka wojskowa posiada niżej wymienione wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych:

 • saper,
 • strzelec - regulujący,
 • kierowca - obsługa,
 • operator,
 • kierowca,
 • celowniczy,
 • strzelec,
 • obsługa.

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4719 informuję, że kwalifikacje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w 21 batalionie logistycznym przeprowadzone będą w dniu 26 września br.

Kwalifikacje będą prowadzone w korpusie:

 • podoficerów zawodowych,
 • szeregowych zawodowych.

 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie poszukuje kandydatów do objęcia następujących stanowisk w Sekcji Rozpoznawania i Walki Elektronicznej:

 • Młodszy Podoficer Specjalista,
 • Kierownik Stacji,
 • Technik.

Telefon kontaktowy: por. Mateusz Błaszczyk.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy przedstawiam wykaz wakatów występujących w wymienionym batalionie:

 • dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu,
 • technik - optoelektronik,
 • dowódca plutonu - dowódca załogi,
 • dowódca załogi,
 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu,
 • dowódca drużyny ewakuacji medycznej - ratownik medyczny.

W związku z pismem Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu informuję, że w wymienionym dywizjonie występują wakaty na niżej podane stanowiska służbowe:

 • instruktor,
 • dowóca sekcji - starszy radiotelefonista,
 • podoficer sztabowy,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • dowódca plutonu.

W związku z pismem Dowódcy 21 bdow w Rzeszowie przedstawiam wykaz wakatów na stanowiska dla żołnierzy zawodowych w wymienionym batalionie:

 • podoficer sztabowy,
 • dowódca aparatowni,
 • kierowca - elektromechanik,
 • starszy technik,
 • kierowca - regulujący,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz.

Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach 03 i 31.08.2018 r.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4198 w Warszawie informuję, iż wymieniona jednostka wojskowa prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe:

Wykaz stanowisk:

 • szef sekcji,
 • starszy inżynier,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • dowódca klucza eksploatacji,
 • technik śmigłowca,
 • starszy technik śmigłowca,
 • młodszy technik śmigłowca,
 • starszy technik klucza,
 • technik samolotu,
 • starszy technik samolotu,
 • dowódca klucza,
 • technik klucza.

W związku z pismem Dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych informuję, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej i wyznaczenia na nieobsadzone stanowiska służbowe elektryków w wymienionym Dywizjonie.

Rekrutacji podlegają stanowiska służbowe:

 • elektryk,
 • młodszy elektryk.

W związku z potrzebą ukompletowania stanowisk w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej informuję, że w dniu 06.07.2018 r. w 21 daplot odbędą się kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego,
 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • technik baterii,
 • dowódca plutonu,
 • technik kompanii,
 • ratownik medyczny.

W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi w korpusie szeregowych informuję, że w dniu 03.08.2018 r. w 1 batalionie strzelców podhalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowisko kierowca BWP-1.


Na podstawie pisma Komendanta 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych w strukturach 3 RBLog:

 • kierownik działu,
 • kierownik warsztatu,
 • starszy technik,
 • kierownik warsztatu - podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • kierownik grupy,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Informuję, że w każdy czwartek miesiąca JW 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie oficerów rezerwy,
 • w korpusie podoficerów rezerwy,
 • w korpusie szeregowych zawodowych.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu,
 • komendant ochrony,
 • kierowca - elektromechanik,
 • szef zespołu,
 • młodszy oficer,
 • podoficer specjalista,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca plutonu,
 • starszy technik,
 • dowódca drużyny - dowódca obsługi,
 • dowódca drużyny - starszy odbiorca,
 • dowódca drużyny - kierownik warsztatu,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • pielęgniarka,
 • ratownik medyczny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Ne 3718 w Nowym Glinniku informuję, że w wymienionej jednostce występują niżej przedstawione wakujące stanowiska służbowe:

 • szef sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • oficer,
 • starszy lekarz,
 • pilot,
 • inżynier,
 • starszy technik śmigłowca,
 • technik śmigłowca.

W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach informuję, że wymieniona jednostka wojskowa posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator. 

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4539 w Białobrzegach podaję wakaty występujące w wymienionej jednostce:

 • oficer,
 • oficer - analityk,
 • szef wydziału,
 • oficer łącznikowy,
 • oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • podoficer specjalista,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy technik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi radiostacji,
 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu,
 • dowódca sekcji - dowódca grupy ewakuacji medycznej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Informuję, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca - kucharz;
 • operator;
 • kierowca - operator.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Komendanta 33 WOG w Nowej Dębie z uwagi na wakujące stanowiska służbowe w wymienionym Oddziale Gospodarczym przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • podoficer specjalista,
 • oficer,
 • kierownik magazynów,
 • szef służby,
 • szef sekcji,
 • młodszy oficer,
 • lekarz,
 • kierownik.

W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach przedstawiam wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator.

Przedstawiam terminarz prowadzenia kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym w Krakowie:

 • 12 września,
 • 10 października,
 • 07 listopada,
 • 12 grudnia.

Wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • szef zespołu,
 • szef kompanii - dowódca drużyny,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca sekcji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 3411 w Grójcu informuję, iż w 1. Ośrodku Radioelektronicznym występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych. Najbliższy termin kwalifikacji: 09.04.2018 r.

Wykaz stanowisk:

 • starszy podoficer sztabowy,
 • oficer sekcji,
 • szef zespołu,
 • szef sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca kompanii,
 • samodzielny technik,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca kompanii,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • starszy technik - kierowca,
 • kierowca,
 • kierowca - elektromechanik,
 • dowódca stacji,
 • młodszy nasłuchowiec,
 • operator,
 • technik - starszy radiooperator,
 • starszy operator - kierowca,
 • dowódca stanowiska dowodzenia,
 • nasłuchowiec.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Lęborku informuję, iż wymieniona jednostka poszukuje kandydatów na poniższe stanowiska służbowe:

 • dowóca zespołu - ratownik medyczny,
 • ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221 


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w Dowództwie 16 Dywizji Zmechaniozowanej.

Stanowiska w korpusie oficerskim:

 • oficer,
 • oficer łącznikowy,
 • szef sekcji,
 • oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Stanowiska w korpusie podoficerskim:

 • starszy adiutant,
 • zastępca kierownika kancelarii,
 • starszy kancelista,
 • kierownik kancelarii,
 • podoficer specjalista,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej w 6 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Ustce:

 • oficer finansowy,
 • podoficer specjalista,
 • szef sekcji,
 • młodszy oficer,
 • szef służby,
 • kierownik magazynów,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy magazynier,
 • kierownik warsztatu,
 • starszy lekarz,
 • lekarz.

W związku z pismem Dowódcy 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku przedstawiam wykaz wakujących stanowisk służbowych w strukturze wymienionej Bazy:

 • podoficer sztabowy - młodszy kontroler ruchu lotniczego,
 • szef grupy - oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • starszy inżynier,
 • dowódca klucza technicznego,
 • technik klucza,
 • technik samolotu,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • dowódca kompanii,
 • szef służby.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


 W związku z pismem Komendanta 34 WOG w Rzeszowie przedstawiam wykaz wakujących stanowisk służbowych:

 • główny księgowy - szef finansów,
 • kierownik magazynów - starszy magazynier służby uzbrojenia i elektroniki,
 • podoficer sztabowy sekcji organizacyjno - mobilizacyjnej GZ Przemyśl,
 • kierownik ambulatorium.

 W związku z trwającym procesem osiągania stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • elektromechanik,
 • kierowca kat. C i C+E,
 • kierowca kat. C i C+E - radiotelefonista,
 • kierowca kat. C i C+E - obsługa,
 • obsługa,
 • operator - pomocnik kierowcy,
 • kierowca kat. C - operator,
 • mechanik.

Kwalifikacje prowadzone są w środy. Kontakt: chor. Sławomir NIKODEM 261 454 788.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie informuję, że w 2018 r. w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 28 sierpnia,
 • 18 września,
 • 16 października,
 • 06 listopada,
 • 04 grudnia