Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje

 


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 4009 w Krakowie przedstawiam terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w roku 2019:

 

 • 15 i 29 styczeń,
 • 12 i 26 luty,
 • 12 i 26 marzec,
 • 09 i 30 kwiecień,
 • 14 i 28 maj,
 • 11 i 25 czerwiec,
 • 03 i 17 wrzesień,
 • 08 i 22 październik,
 • 05 i 19 listopad,
 • 03 i 17 grudzień.

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 4115 w Gliwicach przedstawiam terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w roku 2019:

 • 16 i 23 styczeń,
 • 13 i 20 luty,
 • 13 i 20 marzec,
 • 10 i 17 kwiecień,
 • 15 i 22 maj,
 • 12 i 19 czerwiec,
 • 11 i 18 wrzesień,
 • 16 i 23 październik,
 • 13 i 20 listopad,
 • 04 i 11 grudzień.

W związku w pismem Dowódcy JW. 4808 Gołdap informuję, że w wymienionej jednostce wojskowej prowadzony jest nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje prowadzone są w każdy poniedziałek o godzinie 10:00.

Telefony kontaktowe:

Garnizon Gołdap - 261 336 244,

Garnizon Elbląg - 261 313 216.


Informuję, że w dniu 12.12.2018 r. w JW 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą- bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.


Jednostka Wojskowa Komendosów w Lublińcu ogłasza kwalifikace dla kandydatów do ośrodka szkolenia. Termin egzaminów; kwiecień/ maj 2019 r. Dodatkowe informacje pod linkiem:

Zostań komandosem.


W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi informuję, że w dniu 08.01.2019 r. w 1 batalionie strzelców podhalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy o specjalnościach wojskowych: 20B23, 20B69, 20B81.

Zainteresowane osoby spełniające warunki proszone są o kontakt z WKU.


W 21 batalionie logistycznym przeprowadzone będą w dniu 21 grudnia 2018 r. kwalifikacje w korpusie podoficerów zawodowych.


Informuję, że w 1 batalionie kawalerii powietrznej Leźnica Wielka istnieją wakujące stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek od godziny 09:00.

Wykaz stanowisk:

 • radiotelefonista - kierowca,
 • zwiadowca - kierowca,
 • zwiadowca - celowniczy,
 • saper,
 • kierowca - radiotelefonista,
 • strzelec wyborowy,
 • celowniczy,
 • strzelec - obsługa,
 • strzelec - ratownik,
 • strzelec,
 • operator.

Kontakt: st. chor. szt. Tomasz Świderski 261 168 204.


W 2019 r. w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych.

Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia wynosi 30 miejsc.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia do dnia 31 marca 2019 r. składają do Drektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób Wojskowego Komendanta Uzupełnień, wnioski wraz z dokumentami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 165 204.


Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły proces formowania Centrum Szkolenia Wojska Obrony Terytorialnej w Toruniu. W związku z powyższym informuję, że w każdy piątek będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Przedstawiam wykaz stanowisk służbowych. Do kontaktów roboczych: ppłk Tomasz Chełminiak 261 432 605.

 • oficer prasowy,
 • oficer,
 • podoficer sztabowy,
 • szef sekcji,
 • kierownik kancelarii,
 • kierownik zespołu,
 • wykładowca,
 • młodszy wykładowca,
 • instruktor,
 • dowódca kompanii,
 • dowódca plutonu.

Informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodwych.

W związku z powyższym w dniu 27.11.2018 r. od godziny 08:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje:

- korpus oficerów: 261 611 525,

- korpus podoficerów: 261 611 526,

- korpus szeregowych zawodowych: 261 611 693.


Informuję, że w dniu 29.10.2018 r. o godzinie 08:00 w 3 kompanii regulacji ruchu odbęda się kwalifikacje do służby zawodowej na poniższe stanowiska służbowe:

 • celowniczy - regulujący,
 • regulujący,
 • dowódca plutonu,
 • kierowca - elektromechanik,
 • regulujący - kierowca,
 • regulujący - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • kierowca - operator.

Dodatkowe informacje: 261 165 204.


W związku z pismem Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobierznej w Jarosławiu informuję, że w wymienionym dywizjonie występują wakaty na poniższe stanowiska służbowe:

 • instruktor,
 • szef sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy radiotelefonista,
 • zwiadowca,
 • radiotelefonista,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • dowódca działonu,
 • dowódca plutonu.

Dodatkowe informacje: 261 165 204.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4198 w Warszawie informuję, że wymieniona jednostka prowadzi nabór na wolne stanowiska w poniższych grupach:

 • sekcja wychowawcza,
 • sztab,
 • grupa wsparcia,
 • grupa działań lotniczych,
 • logistyka,
 • grupa obsługi technicznej,

Kontakt: ppor. Marek Osiak 261 821 397.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 4115 w Gliwicach informuję, że wyżej wymieniona jednostka wojskowa posiada wolne stanowisko w korpusie szeregowych:

- operator,

- strzelec wyborowy - obserwator,

- kierowca - ratownik.


W związku z pismem Komendanta Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZRP informuję, że w wymienionym Centrum występują poniższe wolne stanowiska służbowe:

 • oficer,
 • młodszy oficer,
 • starszy technik - kierowca,
 • starszy technik,
 • kierownik labolatorium.

Kontakt: kpt. Agnieszka MENTEL 261 892 762.


W związku z pismem Dowódcy 12 Dywizjonu Trałowców informuję, że istnieje możliwość powołania chętnych do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek miesiąca o godzinie 10:00.

Wykaz stanowisk:

 • kucharz okrętowy,
 • miner,
 • sygnalista,
 • motorzysta,
 • elektryk.

Kontakt: kpt. mar. Tomasz HIRNY 261 242 120.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2234 w Białobrzegach, przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla żołnierzy rezerwy zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej w strukturach Dywizji:

 • radca prawny,
 • oficer,
 • oficer - analityk,
 • podoficer specjalista,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony,
 • kierownik kancelarii kryptograficznej - kancelista materiałów kryptograficznych,
 • podoficer specjalista.

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów - żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusach:

 • oficerów,
 • podoficerów,
 • korpus szeregowych zawodowych.

Kontakt: por. Adam Niewiadomski 261 611 525, st. chor. Marcin Kacprzak 261 611 526.


 W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4719 informuję, że kwalifikacje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w 21 batalionie logistycznym przeprowadzone będą w dniu 03 października br.

Kwalifikacje będą prowadzone w korpusie:

 • podoficerów zawodowych,
 • szeregowych zawodowych.

 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie poszukuje kandydatów do objęcia następujących stanowisk w Sekcji Rozpoznawania i Walki Elektronicznej:

 • Młodszy Podoficer Specjalista,
 • Kierownik Stacji,
 • Technik.

Telefon kontaktowy: por. Mateusz Błaszczyk.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy przedstawiam wykaz wakatów występujących w wymienionym batalionie:

 • dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu,
 • technik - optoelektronik,
 • dowódca plutonu - dowódca załogi,
 • dowódca załogi,
 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu,
 • dowódca drużyny ewakuacji medycznej - ratownik medyczny.

W związku z pismem Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu informuję, że w wymienionym dywizjonie występują wakaty na niżej podane stanowiska służbowe:

 • instruktor,
 • dowóca sekcji - starszy radiotelefonista,
 • podoficer sztabowy,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • dowódca plutonu.

W związku z pismem Dowódcy 21 bdow w Rzeszowie przedstawiam wykaz wakatów na stanowiska dla żołnierzy zawodowych w wymienionym batalionie:

 • podoficer sztabowy,
 • dowódca aparatowni,
 • kierowca - elektromechanik,
 • starszy technik,
 • kierowca - regulujący,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz.

Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4198 w Warszawie informuję, iż wymieniona jednostka wojskowa prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe:

Wykaz stanowisk:

 • szef sekcji,
 • starszy inżynier,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • dowódca klucza eksploatacji,
 • technik śmigłowca,
 • starszy technik śmigłowca,
 • młodszy technik śmigłowca,
 • starszy technik klucza,
 • technik samolotu,
 • starszy technik samolotu,
 • dowódca klucza,
 • technik klucza.

W związku z pismem Dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych informuję, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej i wyznaczenia na nieobsadzone stanowiska służbowe elektryków w wymienionym Dywizjonie.

Rekrutacji podlegają stanowiska służbowe:

 • elektryk,
 • młodszy elektryk.

 


Na podstawie pisma Komendanta 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych w strukturach 3 RBLog:

 • kierownik działu,
 • kierownik warsztatu,
 • starszy technik,
 • kierownik warsztatu - podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • kierownik grupy,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Informuję, że w każdy czwartek miesiąca JW 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie oficerów rezerwy,
 • w korpusie podoficerów rezerwy,
 • w korpusie szeregowych zawodowych.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu,
 • komendant ochrony,
 • kierowca - elektromechanik,
 • szef zespołu,
 • młodszy oficer,
 • podoficer specjalista,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca plutonu,
 • starszy technik,
 • dowódca drużyny - dowódca obsługi,
 • dowódca drużyny - starszy odbiorca,
 • dowódca drużyny - kierownik warsztatu,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • pielęgniarka,
 • ratownik medyczny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Ne 3718 w Nowym Glinniku informuję, że w wymienionej jednostce występują niżej przedstawione wakujące stanowiska służbowe:

 • szef sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • oficer,
 • starszy lekarz,
 • pilot,
 • inżynier,
 • starszy technik śmigłowca,
 • technik śmigłowca.

W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • instruktor,
 • szef sekcji "S",
 • podoficer sztabowy,
 • młodszy oficer,
 • zastępca kierownika kancelarii,
 • szef zespołu,
 • starszy technik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi,
 • dowóca aparatowni,
 • dowódca drużyny - dowódca obsługi,
 • starszy nurek,
 • dowódca drużyny - instruktor,
 • dowódca obsługi - instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowóca działonu,
 • dowódca sekcji - dowódca grupy ewakuacyjnej,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Informuję, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca - kucharz;
 • operator;
 • kierowca - operator.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Komendanta 33 WOG w Nowej Dębie z uwagi na wakujące stanowiska służbowe w wymienionym Oddziale Gospodarczym przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • podoficer specjalista,
 • oficer,
 • kierownik magazynów,
 • szef służby,
 • szef sekcji,
 • młodszy oficer,
 • lekarz,
 • kierownik.