Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje

 


Na podstawie pisma Komendanta 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych w strukturach 3 RBLog:

 • kierownik działu,
 • kierownik warsztatu,
 • starszy technik,
 • kierownik warsztatu - podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • kierownik grupy,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 4115 w Gliwicach informuję, że wymieniona jednostka wojskowa na dzień 18.05.2018 r. nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.o


Na podstawie pisma Dowódcy 1 batalionu strzelców podhalańskich informuję, że w dniu 03.08.2018 r. w 1 bsp odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w specjalności wojskowej- kierowca.


Informuję, że w każdy czwartek miesiąca JW 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie oficerów rezerwy,
 • w korpusie podoficerów rezerwy,
 • w korpusie szeregowych zawodowych.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • młodszy oficer,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca plutonu,
 • dowóca drużyny,
 • dowódca drużyny - dowódca obsługi,
 • starszy operator,
 • dowódca drużyny - starszy odbiorca,
 • ratownik medyczny,
 • szef zespołu,
 • dowódca stacji,
 • dowóca drużyny - kierownik warsztatu,
 • kierowca - elektromechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 3411 w Grójcu informuję, że w dniu 22.05.2018 r. w 1 Orel zaplanowano kwalifikacje na poniższe stanowiska:

 • starszy podoficer sztabowy,
 • szef sekcji,
 • szef zespołu,
 • oficer sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • młodszy podoficer sztabowy,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • dowódca kompanii,
 • samodzielny technik,
 • dowóca plutonu,
 • dowódca stacji,
 • młodszy podoficer,
 • podoficer operacyjny,
 • starszy technik - kierowca,
 • technik - starszy radiooperator,
 • starszy operator - kierowca,
 • dowódca obsługi,
 • nasłuchowiec.

Informuję, że w 14 dywizjonie artylerii samobierznej w dniu 04.06.2018 r. będą prowadzone kwalifikacje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów.

Wykaz wakatów:

 • instruktor,
 • szef sekcji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4719 w Rzeszowie informuję, że w dniu 19.06.2018 r. w 21 blog zaplanowano kwalifikację dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusach; podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1156 w Poznaniu informuję, że wymieniona jednostka wojskowa prowadzi nabór w korpusie podoficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno - lotniczej.

Jednostka posiada również nieobsadzone stanowiska służbowe w grupie osobowej łączności i informatyki, logistyki oraz ruchu lotniczego.

Terminy kwalifikacji: 18.06., 25.06., 02.07.


Informuję, że w dniu 29.05.2018 r. w Jednostce Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie: oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych.


Informuję, że w dniu 07.06.2018 r. w Jednostce Wojskowej Nr 4539 w Białobrzegach zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy- kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


Informuję, że w dniu 28.05.2018 r. w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy- kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Ne 3718 w Nowym Glinniku informuję, że w wymienionej jednostce występują niżej przedstawione wakujące stanowiska służbowe:

 • szef sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • oficer,
 • starszy lekarz,
 • pilot,
 • inżynier,
 • starszy technik śmigłowca,
 • technik śmigłowca.

W dniu 24.05.2018 r. w 22 batalionie piechoty górskiej w Kłodzku odbędą się kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


W dniu 07.06.2018 r. w 31. batalionie radiotechnicznym we Wrocławiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na poniższe stanowiska służbowe:

 • kierownik kancelarii,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • oficer,
 • kancelista materiałów kryptograficznych,
 • inżynier,
 • szef zespołu,
 • technik pododdziału,
 • dowódca radiostacji,
 • dowódca plutonu - dowódca stacji,
 • młodszy technik,
 • starszy operator - kierowca,
 • dowódca stacji,
 • operator - elektromechanik,
 • samodzielny operator - kierowca,
 • starszy operator,
 • dowódca aparatowni,
 • starszy technik,
 • technik,
 • kierowca,
 • szef kompanii,
 • dowódca plutonu.

W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach informuję, że wymieniona jednostka wojskowa posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator. 

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4539 w Białobrzegach podaję wakaty występujące w wymienionej jednostce:

 • oficer,
 • oficer - analityk,
 • szef wydziału,
 • oficer łącznikowy,
 • oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • podoficer specjalista,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 1 batalionie czołgów zaplanowano na dzień 11.05.2018 r.


Informuję, że w 5 bsp w Przemyślu zaplanowano kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniu 04.06.2018 r.

Kwalifikacje będą prowadzone na poniższe stanowiska służbowe:

 • kucharz,
 • operator,
 • kierowca - ślusarz,
 • kierowca - zwiadowca,
 • kierowca.

Informacja o prowadzeniu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim.

Kwalifikacje będą prowadzone na stanowiska:

 1. W korpusie podoficerów w korpusie osobowym:
 • Łączności i Informatyki,
 • Wojsk Lądowych,
 • Logistyki,
 • Przeciwlotniczy,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • OPBMR
 1. W korpusie szeregowych w specjalnościach:
 • Kierowca kat. "C",
 • Kierowca kat. "C+E",
 • Kierowca - Ratownik medyczny,
 • Saper.

Kwalifikacje prowadzone będą 14 maja 2018 r.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy technik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • dowódca obsługi radiostacji,
 • technik pododdziału,
 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu,
 • dowódca sekcji - dowódca grupy ewakuacji medycznej,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221

 


Informuję, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca - kucharz;

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Komendanta 33 WOG w Nowej Dębie z uwagi na wakujące stanowiska służbowe w wymienionym Oddziale Gospodarczym przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • podoficer specjalista,
 • oficer,
 • kierownik magazynów,
 • szef służby,
 • szef sekcji,
 • młodszy oficer,
 • lekarz,
 • kierownik.

W związku z pismem Dowódcy 21 bdow w Rzeszowie informuję, że w dniu 18 maja na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • podoficer sztabowy,
 • starszy technik.

W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach przedstawiam wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator.

Przedstawiam terminarz prowadzenia kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym w Krakowie:

 • 09 maja,
 • 13 czerwca,
 • 12 września,
 • 10 października,
 • 07 listopada,
 • 12 grudnia.

Wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • szef zespołu,
 • szef kompanii - dowódca drużyny,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca sekcji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 3411 w Grójcu informuję, iż w 1. Ośrodku Radioelektronicznym występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych. Najbliższy termin kwalifikacji: 09.04.2018 r.

Wykaz stanowisk:

 • starszy podoficer sztabowy,
 • oficer sekcji,
 • szef zespołu,
 • szef sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca kompanii,
 • samodzielny technik,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca kompanii,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • starszy technik - kierowca,
 • kierowca,
 • kierowca - elektromechanik,
 • dowódca stacji,
 • młodszy nasłuchowiec,
 • operator,
 • technik - starszy radiooperator,
 • starszy operator - kierowca,
 • dowódca stanowiska dowodzenia,
 • nasłuchowiec.

Najbliższy termin kwalifikacji - 08.05.2018 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


W związku z pismem Dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Lęborku informuję, iż wymieniona jednostka poszukuje kandydatów na poniższe stanowiska służbowe:

 • dowóca zespołu - ratownik medyczny,
 • ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221 


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w Dowództwie 16 Dywizji Zmechanozowanej.

Stanowiska w korpusie oficerskim:

 • oficer,
 • oficer łącznikowy,
 • szef sekcji,
 • oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Stanowiska w korpusie podoficerskim:

 • starszy adiutant,
 • zastępca kierownika kancelarii,
 • starszy kancelista,
 • kierownik kancelarii,
 • podoficer specjalista,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej w 6 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Ustce:

 • oficer finansowy,
 • podoficer specjalista,
 • szef sekcji,
 • młodszy oficer,
 • szef służby,
 • kierownik magazynów,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy magazynier,
 • kierownik warsztatu,
 • starszy lekarz,
 • lekarz.

W związku z pismem Dowódcy 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku przedstawiam wykaz wakujących stanowisk służbowych w strukturze wymienionej Bazy:

 • podoficer sztabowy - młodszy kontroler ruchu lotniczego,
 • szef grupy - oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • starszy inżynier,
 • dowódca klucza technicznego,
 • technik klucza,
 • technik samolotu,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • dowódca kompanii,
 • szef służby.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221


 

W związku z pismem Komendanta 34 WOG w Rzeszowie przedstawiam wykaz wakujących stanowisk służbowych:

 • główny księgowy - szef finansów,
 • kierownik magazynów - starszy magazynier służby uzbrojenia i elektroniki,
 • podoficer sztabowy sekcji organizacyjno - mobilizacyjnej GZ Przemyśl,
 • kierownik ambulatorium.

 W związku z trwającym procesem osiągania stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • elektromechanik,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • obsługa.

Kwalifikacje prowadzone są w środy. Najbliższe odbędą się w dniu 14.02.2018 r.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie informuję, że w 2018 r. w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 

 • 15 maja,
 • 12 czerwca,
 • 03 lipca,
 • 28 sierpnia,
 • 18 września,
 • 16 października,