Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do NSR

 


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4539 w Białobrzegach informuję, że w dniach 29.08.2018 r., 11.09.2018 r. oraz 25.09.2018 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na poniższe stanowiska:

 • dowódca obsługi,
 • ratownik medyczny,
 • monter.

Kontakt: ppor. Ewelina SIKORA 261 887 517

 


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych w JW 5700 w Międzyrzeczu:

 

 • oficer,
 • oficer łącznikowy - tłumacz,
 • młodszy oficer,
 • szef sekcji,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca plutonu - dowódca załogi,
 • zastępca dowódcy kompanii - dowódca załogi,
 • zastępca dowódcy kompanii - dowóca plutonu,
 • zastępca dowódcy kompanii,
 • technik kompanii,
 • starszy technik,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca drużyny - dowódca obsługi,
 • dowódca obsługi - administrator systemu,
 • analityk,
 • dowódca drużyny,
 • dowódca wozu dowodzenia,
 • podoficer sztabowy,
 • instruktor,
 • dowódca drużyny - dowóca sekcji,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • dowódca załogi,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca obsługi urządzenia treningowego,
 • szef kompanii - dowódca drużyny,
 • ratownik medyczny,
 • technik - optoelektronik,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu,
 • dowódca grupy ewakuacji medycznej - ratownik medyczny,
 • dowódca drużyny - dowódca załogi,
 • dowódca sekcji,
 • dowódca drużyny - magazynier,
 • technik baterii,
 • szef baterii - dowódca drużyny,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,
 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu,
 • starszy operator,
 • dowódca obsługi urządzenia treningowego,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowóca drużyny,
 • dowódca stacji,
 • starszy operator - kierowca,
 • dowódca zespołu - dowóca grupy ewakuacji medycznej,
 • kierownik warsztatu,
 • magazynier,
 • elektromechanik,
 • kierowca - regulujący,
 • kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • kierowca kucharz,
 • kierowca - obsługa,
 • mechanik - radiotelefonista,
 • kierowca - zwiadowca,
 • zwiadowca - operator,
 • zwiadowca - kierowca,
 • radiotelefonista - ratownik,
 • działonowy operator - zwiadowca,
 • obsługa - ratownik,
 • kancelista - radiotelefonista,
 • kierowca - ratownik,
 • działonowy operator,
 • obsługa,
 • operator,
 • kucharz,
 • celowniczy,
 • mechanik - spawacz,
 • mechanik,
 • ślusarz,
 • kancelista - ratownik,
 • monter,
 • kierowca - elektromechanik.

 


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie:

 • kierowca elektromechanik,
 • kierowca - regulujący,
 • kierowca,
 • mechanik,
 • kucharz,
 • kierowca - obsługa,
 • zwiadowca - celowniczy,
 • radiotelefonista - ratownik,
 • zwiadowca - kierowca,
 • saper,
 • kierowca - operator,
 • operator,
 • pomocnik kierowcy,
 • elektromechanik,
 • zwiadowca,
 • radiotelefonista,
 • strzelec,
 • działonowy - operator,
 • strzelec - ratownik,
 • celowniczy,
 • strzelec - ratownik,
 • kierowca - regulujący,
 • elektromechanik - radiooperator,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,

Do kontaktów: chor. Mariusz TRUCHOLEWSKI 261685024.


W związku z pismem Dowódcy 21 bdow w Rzeszowie przedstawiam wykaz wakatów na stanowiska dla żołnierzy NSR w wymienionym batalionie:

 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca obsługi radiostacji,
 • dowódca obsługi - administrator systemu,
 • starszy technik,
 • dowódca aparatowni,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń - dowódca aparatowni,
 • analityk.

Przedstawiam informację o wolnych stanowiskach NSR w 11 batalionie remontowym w Żaganiu:

 • szef służby zdrowia - dowódca zzm.,
 • inżynier,
 • młodszy oficer,
 • inżynier - metrolog,
 • dowódca plutonu,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz,
 • szef sekcji "s",
 • dowódca kompanii,
 • kierownik warsztatu,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca stacji,
 • starszy operator,
 • technik warsztatu,
 • technik,
 • dowódca drużyny.

Terminy kwalifikacji

 • 11 wrzesień,
 • 09 październik,
 • 06 listopad,
 • 04 grudzień.

Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla żołnierzy NSR w jednostkach wojskowych z terenu administrowanego przez WSzW we Wrocławiu.

22 BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ:

 • szef służby zdrowia,
 • instruktor,
 • kierowca,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • dowódca załogi,
 • dowódca plutonu,
 • zastępca dowódcy kompanii,
 • dowódca drużyny,
 • dowódca sekcji,
 • obsługa,
 • technik kompanii,
 • ratownik medyczny.

23 PUŁK ARTYLERII BOLESŁAWIEC:

 • szef służby zdrowia,
 • referent prawny,
 • oficer,
 • oficer łącznikowy,
 • podoficer sztabowy,
 • szef sekcji,
 • młodszy podoficer,
 • instruktor,
 • dowódca wozu dowodzenia,
 • dowódca obsługi,
 • starszy technik,
 • dowódca drużyny,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • technik baterii,
 • dowódca plutonu,
 • kierownik warsztatu,
 • dowódca grupy,
 • dowódca działonu,
 • dowódca aparatowni,
 • zastępca dowódcy baterii,
 • dowódca wozu dowodzenia,
 • ratownik medyczny,
 • kierownik warsztatu.

10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ ŚWIĘTOSZÓW:

 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • kierowca - celowniczy,
 • kierowca - ślusarz,
 • pomocnik kierowcy,
 • dowódca drużyny - dowódca sekcji,
 • celowniczy,
 • dowódca drużyny,
 • zwiadowca - radiotelefonista,
 • dowódca sekcji,
 • kierowca - obsługa,

31 brt WROCŁAW:

 • kierownik kancelarii,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • oficer,
 • kancelista materiałów kryptograficznych,
 • inżynier,
 • szef zespołu,
 • technik pododdziału,
 • młodszy kierowca,
 • dowódca radiostacji,
 • dowódca plutonu,
 • młodszy technik,
 • starszy operator,
 • dowódca stacji,
 • operator,
 • dowódca stacji,
 • samodzielny operator,
 • dowódca aparatowni,
 • młodszy saper,
 • dowódca aparatowni,
 • młodszy saper,
 • starszy technik,
 • młodszy radiooperator,
 • młodszy inżynier,
 • technik,
 • kierowca,
 • szef kompanii,
 • kierownik kancelarii kryptograficznej,
 • dowódca aparatowni,
 • dowódca plutonu,

10 pdow WROCŁAW:

 • podoficer specjalista,
 • dowódca aparatowni,
 • szef zespołu,
 • administrator sieci teleinformatycznej,
 • technik kompanii,
 • dowódca obsługi,
 • oficer wychowawczy,
 • szef zespołu,
 • dowódca obsługi,
 • starszy technik,
 • dowódca radiostacji,
 • dowódca aparatowni,
 • dowódca radiostacji.

W związku z pismem Dowódcy 21 bdow w Rzeszowie informuję, że w dniu 18 maja na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do NSR na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • podoficer sztabowy,
 • dowódca obsługi radiostacji,
 • starszy technik,
 • analityk,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń - dowódca aparatowni.

Przedstawiam terminarz prowadzenia kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 6 batalionie logistycznym w Krakowie:

 • 12 września,
 • 10 października,
 • 07 listopada,
 • 12 grudnia.

Wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • szef zespołu,
 • młodszy oficer,
 • szef kompanii - dowódca drużyny,
 • dowódca plutonu,
 • kierowca,
 • kierowca - obsługa,
 • dowódca sekcji.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 3411 w Grójcu informuję, iż w 1. Ośrodku Radioelektronicznym występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Najbliższy termin kwalifikacji: 11 i 25.09.2018 r.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • oficer,
 • starszy kancelista,
 • oficer sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy podoficer sztabowy,