Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do NSR

 


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 3411 w Grójcu informuję, że w dniu 22.05.2018 r. w 1 Orel zaplanowano kwalifikacje na poniższe stanowiska:

 • oficer,
 • starszy kancelista,
 • oficer sekcji,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • samodzielny technik,
 • szef zespołu,
 • młodszy podoficer sztabowy,
 • oficer operacyjny,
 • podoficer operacyjny,
 • podoficer namierzania,
 • kancelista materiałów kryptograficznych,
 • szef sekcji,
 • technik,
 • dowódca radiostacji,
 • dowódca plutonu,
 • starszy technik,
 • kancelista,
 • dyżurny operacyjny,
 • dowódca stacji.

Przedstawiam informację o wolnych stanowiskach NSR w 11 batalionie remontowym w Żaganiu:

 • szef służby zdrowia - dowódca zzm.,
 • inżynier,
 • młodszy oficer,
 • inżynier - metrolog,
 • dowódca plutonu,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz,
 • szef sekcji "s",
 • dowódca kompanii,
 • kierownik warsztatu,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca stacji,
 • starszy operator,
 • technik warsztatu,
 • technik,
 • dowódca drużyny.

Terminy kwalifikacji:

 • 05 czerwiec,
 • 03 lipiec,
 • 07 sierpień,
 • 11 wrzesień,
 • 09 październik,
 • 06 listopad,
 • 04 grudzień.

Informuję, że w dniu 07.06.2018 r. w Jednostce Wojskowej 4539 w Białobrzegach zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy- kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


Informuję, że w dniu 28.05.2018 r. w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy- kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla żołnierzy NSR w jednostkach wojskowych z terenu administrowanego przez WSzW we Wrocławiu.

22 BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ:

 • szef służby zdrowia,
 • instruktor,
 • kierowca,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • dowódca załogi,
 • dowódca plutonu,
 • zastępca dowódcy kompanii,
 • dowódca drużyny,
 • dowódca sekcji,
 • obsługa,
 • technik kompanii,
 • ratownik medyczny.

23 PUŁK ARTYLERII BOLESŁAWIEC:

 • szef służby zdrowia,
 • referent prawny,
 • oficer,
 • oficer łącznikowy,
 • podoficer sztabowy,
 • szef sekcji,
 • młodszy podoficer,
 • instruktor,
 • dowódca wozu dowodzenia,
 • dowódca obsługi,
 • starszy technik,
 • dowódca drużyny,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • technik baterii,
 • dowódca plutonu,
 • kierownik warsztatu,
 • dowódca grupy,
 • dowódca działonu,
 • dowódca aparatowni,
 • zastępca dowódcy baterii,
 • dowódca wozu dowodzenia,
 • ratownik medyczny,
 • kierownik warsztatu.

10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ ŚWIĘTOSZÓW:

 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • kierowca - celowniczy,
 • kierowca - ślusarz,
 • pomocnik kierowcy,
 • dowódca drużyny - dowódca sekcji,
 • celowniczy,
 • dowódca drużyny,
 • zwiadowca - radiotelefonista,
 • dowódca sekcji,
 • kierowca - obsługa,

31 brt WROCŁAW:

 • kierownik kancelarii,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • oficer,
 • kancelista materiałów kryptograficznych,
 • inżynier,
 • szef zespołu,
 • technik pododdziału,
 • młodszy kierowca,
 • dowódca radiostacji,
 • dowódca plutonu,
 • młodszy technik,
 • starszy operator,
 • dowódca stacji,
 • operator,
 • dowódca stacji,
 • samodzielny operator,
 • dowódca aparatowni,
 • młodszy saper,
 • dowódca aparatowni,
 • młodszy saper,
 • starszy technik,
 • młodszy radiooperator,
 • młodszy inżynier,
 • technik,
 • kierowca,
 • szef kompanii,
 • kierownik kancelarii kryptograficznej,
 • dowódca aparatowni,
 • dowódca plutonu,

10 pdow WROCŁAW:

 • podoficer specjalista,
 • dowódca aparatowni,
 • szef zespołu,
 • administrator sieci teleinformatycznej,
 • technik kompanii,
 • dowódca obsługi,
 • oficer wychowawczy,
 • szef zespołu,
 • dowódca obsługi,
 • starszy technik,
 • dowódca radiostacji,
 • dowódca aparatowni,
 • dowódca radiostacji.

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 4539 w Białobrzegach podaję wakaty występujące w wymienionej jednostce:

 • dowódca plutonu,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca aparatowni,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w 1 batalionie czołgów zaplanowano na dzień 11.05.2018 r.


W związku z pismem Dowódcy 21 bdow w Rzeszowie informuję, że w dniu 18 maja na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do NSR na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • podoficer sztabowy,
 • dowódca obsługi radiostacji,
 • starszy technik,
 • analityk,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń - dowódca aparatowni.

Przedstawiam terminarz prowadzenia kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 6 batalionie logistycznym w Krakowie:

 • 09 maja,
 • 13 czerwca,
 • 12 września,
 • 10 października,
 • 07 listopada,
 • 12 grudnia.

Wykaz wolnych stanowisk służbowych:

 • szef zespołu,
 • szef kompanii - dowódca drużyny,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca sekcji.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 3411 w Grójcu informuję, iż w 1. Ośrodku Radioelektronicznym występują wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Najbliższy termin kwalifikacji: 09.04.2018 r.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • oficer,
 • starszy kancelista,
 • podoficer sztabowy,
 • oficer sekcji,
 • starszy podoficer sztabowy,
 • samodzielny technik,
 • szef zespołu,
 • młodszy podoficer sztabowy,
 • oficer operacyjny,
 • podoficer operacyjny,
 • podoficer namierzania,
 • kancelista materiałów kryptograficznych,
 • szef sekcji,
 • technik,
 • dwódca radiostacji,
 • dowódca plutonu,
 • starszy technik,
 • technik - elektromechanik,
 • kancelista,
 • dyżurny operacyjny,
 • starszy technik,
 • dowódca stacji.

Najbliższy termin kwalifikacji - 08.05.2018 r.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że w 21 batalionie dowodzenia występują nieobsadzone stanowiska podoficerskie.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Na podstawie pisma Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR:

 • wydział planowania i zabezpieczenia szkolenia - oficer,
 • wydział dydaktyczny - wykładowca,
 • cykl medycyny polowej i zdrowia publicznego - kierownik cyklu,
 • cykl symulacji medycznej pola walki - kierownik cyklu, instruktor,
 • cykl chirurgii polowej - kierownik cyklu,
 • cykl interny polowej - kierownik cyklu, młodszy wykładowca,
 • cykl bioetyki, prawa medycznego i stresu bojowego - kierownik cyklu.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Na podstawie pisma Dowódcy 11 Batalionu Remontowego przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR w 11 brem w Żaganiu.

Korpus oficerski:

 • szef służby zdrowia - dowódca zzm.,
 • inżynier,
 • młodszy oficer,
 • inżynier - metrolog,
 • dowódca plutonu,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz.

Korpus podoficerski:

 • podoficer sztabowy,
 • kierownik warsztatu,
 • dowódca stacji,
 • starszy operator,
 • technik warsztatu,
 • dowódca obsługi,
 • klasyfikator sprzetu - mechanik,
 • dowódca drużyny,
 • dowódca drużyny - magazynier,
 • technik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR w korpusie podoficerskim w 14 das Jarosław:

 • dowódca sekcji - starszy radiotelefonista,
 • zastępca dowódcy sekcji - dalmierzysta,
 • pomocnik dowódcy putonu - dowódca działonu,
 • dowódca wozu dowodzenia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Na podstawie pisma Komendanta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych przedstawiam wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR:

 • podoficer sztabowy,
 • instruktor,
 • dowódca grupy szkoleniowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Komendanta 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie przedstawiam wykaz stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy w ramach NSR w korpusie podoficerów:

 • kierownik działu,
 • kierownik warsztatu,
 • starszy technik,
 • kierownik warsztatu - podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • kierownik grupy,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy 16 batalionu saperów w Nisku przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk służbowych w 16 bsap. przewidzianych dla żołnierzy NSR:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony,
 • instruktor OPBMR,
 • zastępca kierownika kancelarii,
 • zastępca dowódcy plutonu - kierownik nurkowania,
 • dowódca obsługi - starszy instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • dowódca drużyny - starszy kierowca,
 • dowódca plutonu,</