Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

 

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia program ''Legia Akademicka'' reaktywując ideę ochotniczego szkolenia studentów.


Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

W województwie podkarpackim wybrane zostały następujące uczelnie:
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Część teoretyczna  realizowana  będzie na uczelni w ramach ok. 30 godzin lekcyjnych, natomiast część praktyczna odbywać się będzie w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia w czasie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi
- moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Będą mogli wziąć udział także absolwenci szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas mundurowych ukończą szkolenie podstawowe będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Wnioski można już składać na uczelniach zgłoszonych do projektu: link do pobrania wniosku

Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych: link do pobrania wniosku

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 261 165 208 / 261 165 215 oraz na stronie:
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl