Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu - Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy

 

SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY.

KURSY OFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów oficerskich prowadzą: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadanie przydziały mobilizacyjne;
 • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
 • w korpusie osobowym Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • niekaralność;
 • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym;
 • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

 

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy oficerskie w następujących specjalnościach wojskowych:

 

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Akademia Wojsk Lądowych Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

20B01

09.04-29.06.2018 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B02

03.09-23.11.2018 r.

oficerski

dowódca plutonu

34A01

08.01-30.03.2018 r.

oficerski

dowódca plutonu

38A01

08.01-30.03.2018 r.

oficerski

oficer

54B01
54C01

09.04-29.06.2018 r.

Wojskowa
Akademia

Techniczna
Warszawa

oficerski

dowódca plutonu

28B01

19.02-11.05.2018 r.

oficerski

dowódca plutonu

28D01

19.02-11.05.2018 r.

 

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i  zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

 

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu oficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

 

KURSY PODOFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów podoficerskich prowadzi Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu.

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadanie przydziały mobilizacyjne;
 • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
 • niekaralność;
 • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym.

Obecnie prowadzony jest nabór na kurs podoficerski w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko
( funkcja)

Nr SW

Szkoła Podoficerska
 Wojsk Lądowych
Poznań

podoficerski

dowódca drużyny

20B23

08.01-23.03.
2018 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu podoficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,

- egzaminu końcowego.

 

SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY W KORPUSIE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ w SW 44A-C, W KORPUSIE MEDYCZNYM w SW 40A-I ORAZ W KORPUSIE SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ w SW 46A-C.

WARUNKI NABORU NA KURSY:

 • żołnierze rezerwy posiadający odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne, nie figurujący w rejestrze karanych,
 • osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, posiadający wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne nie figurujący w rejestrze karanych.

 

Termin kursów 20.08.-16.11.2018 r. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 

Wnioski w sprawie ochotniczego powołania na w/w kursy przyjmowane będą do dnia 30.03.2018 r.

[Wniosek pobierz]

Szczegółowych  informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel. 261165223.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl