Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

1)   zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

2)   administrowania rezerwami osobowymi;

3)   świadczeń na rzecz obrony;

4)   współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

5)   rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

5a)  realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;

6)   udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;

7)   promocji obronności i służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
Głęboka 4
37-500 Jarosław
tel. 261165203
fax. 261165207
wkujaroslaw@ron.mil.pl